Nettsider/webløsninger for alle formål

En helhetlig tilnærming

Prøv vårt demopanel

Webløsninger

Gode nettsider/webløsninger etter moderne prinsipper, for store og små formål. Skreddersydd etter deres forretningskonsept og informasjonsflyt.

API — integrasjon

Gode erfaringer med skreddersydd integrasjon mot tredjepart løsninger. Dette gir ofte et solid løft i produktivitet, brukervennlighet og informasjonsbilde.

Cloud tjenester

Få utbytte av cloud/skytjenester både som leverandør av eksterne tjenester og for drift av web, database og andre kritiske systemer.

Analyse/rapportering

Gjør endringer/avgjørelser basert på fakta fra omfattende analyseverktøy. Dette kan ha stor innvirkning på salg, omsetning, synlighet med mere.

Responsivt design

Få løsninger som sømløst tilpasser seg brukerens utvalgte enhet; enten det er mobil, pad, datamaskin med mere. Det gir god brukeropplevelse og besparelser i utvikling.

Markedsføring på nett

Digital markedsføring kan være en svært effektiv måte å nå frem til potensielle kunder. Og øke synlighet/kjennskap om din nettside, bedrift og tilbud/produkter.

Øvrig

Om dere har behov/problemstillinger knyttet til Wordpress, Sharepoint eller andre webløsninger, nøl ikke med å ta kontakt, vi kan ofte bistå for å oppnå deres mål.

Mange muligheter

Spesialtilpasset og skreddersydd etter behov/scenario

Fordeler med skreddersydde løsninger

 • En løsning og et system som er mer relevant for egne prosesser
 • Mer fleksibel og brukervennlig løsning
 • Forenkle/forene prosesser til færre steg
 • Enklere og mer effektiv i daglig bruk
 • Tett integrasjon mot relevant informasjon/tjenester
 • Totalt sett bedre produktivitet og potensielt besparelser i årsverk
 • Full kontroll om egen plattform og ingen tvungne oppgraderinger
 • Bedre kostnadskontroll

Integrasjonseksempler

 • Google maps, søk
 • Nobb integrasjon, API og webservice (Byggtjeneste)
 • Eiendomsregister, Kartverket
 • Oppslagstjenester, telefonkatalogen
 • Nets/bbs
 • Exchange/kalender
 • Azure & google cloud

Vi bistår slik at deres lykkes

Både betingelser/muligheter endrer seg raskt i dagens verden, vi anser det derfor som viktig å være fleksibel, smidig og oppdatert. Dette kombinert med forretningsforståelse, realistiske mål og god kommunikasjon er noen ledd i vår fremgangsmåte for å lykkes med prosjekter.

Gjennom tett samarbeid med kunde definerer vi de formelle behov og problemstillinger for applikasjonen, samt en helhetlig plan for prosjektet - I hele prosessen søker vi muligheter/potensiale, oppdaterer strategi og tenker løsningen i et lengre og større perspektiv, både praktisk og teknologisk.

Spekteret av teknologiske muligheter og funksjoner er bredt.
Noen typiske nøkkelord er: Kart, søk, webhandel, CMS, CRM, eiendom, byggteknisk, sertifisering, salg..

Nedenfor er vårt demopanel, som vi håper gir et nærmere innblikk.

Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig prat om deres utfordring/ideer..

Demopanel

Webteknologier

De siste standarder og rammeverk fra bransjen. Det gir god brukeropplevelse og sikrer at løsningen fungerer konsistent på moderne plattformer og enheter som mobil og pc.

Her er et knippe web teknologier, håndplukket med tanke på å tilby de beste løsningene: ASP.NET, C#, HTML5, CSS3, Sass, JavaScript/EcmaScript, Typescript, JQuery, Bootstrap.

Digital markedsføring

Digital markedsføring kan være en svært effektiv måte å profilere virksomheten, produkter, tjenester og nå frem til potensielle kunder. En helhetlig tilnærming er hva som anbefales; både hjemmeside/webapplikasjon og markedsføring bør ha felles mål og ambisjoner og bygge opp om felles strategi. Vi kombinerer teknisk kunnskap om web, html, søkemotoropptimalisering, digital markedsføring med forretningsforståelse og bistår med å nå når deres mål. Digital markedsføring er en langsiktig og nøye prosess, men det betaler seg og vel verdt investeringen..

Eksempler på kanaler, plattformer og løsninger er Google Adwords, Google Remarketing, Google AdSense, Bing Ads, LinkedIn Ad & Campaign Manager, Facebook og mange fler..

Analyseverktøy (Analytics) brukes naturligvis i sammeheng med digital markedsføring, det gir god oversikt, kostnadskontroll, detaljerte fakta om gjeldende plan gir ønsket effekt og grunnlag for nye ideer og veien videre.

Ingen grunn til å vente, ta uforpliktende kontakt i dag og kom i gang.

Skyløsninger/Cloud/API

Tilknytning mot eksterne tilbydere, offentlige eller private, åpner mange mulighter for effektivisering, forbedret kvalitet i data og tjenester. Det gir igjen forbedret opplevelse for kunder/brukere.

Opplev små og store fordeler ved å knytte mot eksterne tjenester tilgjengeliggjort av leverandører som Kartverket, Nets, Nobb integrasjon, Microsoft, Google med flere.

Cloud/api integrasjon

UI/Design

Design av brukergrensesnitt, web/nettløsninger, mobil apps og andre systemer, er alltid en anledning for kreativitet. Utover å gi et profesjonelt uttrykk, er estetisk og god design også et viktig virkemiddel for brukervennlighet.

Det er også blitt vanlig å ta hensyn til mobil og pad bruk gjennom responsitvt design, som gir god brukeropplevelse om brukere/besøkende velger alternative elektroniske enheter.

Prosjektstyring, oversikt og oppfølging

Enten det er web, mobil og generell programmering/utvikling.. god prosjektstyring er en viktig del av formelen for vellykkede prosjekt.

Vi følger SCRUM/AGILE eller såkalt smidig metodikk. Det gir komplett kontroll, høyrere grad av trygghet/tilpasningsevne, effektiv kommunikasjon/prosess. Og sparer kunde både i tid og kompleksitet.

Statistikk/overvåkning

Vi tilrettelegger løsninger med mulighet for tilbakemeldinger, loggføring og god statistikk som grunnlag for analyse og kvalitetssikring av løsningene. Dette gir et godt utgangspunkt for den løpende/daglige oppfølging av løsningen og tilrettelegges etter behov/scenario. Og i tillegg et naturlig grunnlag for videreutvikling av løsningene basert på behov og muligheter som dukker opp. Følger opp over tid og gi et godt utgangspunkt kvalitessikring av løsninger.

Analyse/kvalitetssikring

Statistikk og generell overvåkning/oppfølging danner også grunnlaget for å kvalitetssikre og analysere løsningen. En naturlig forlengelse av dette er videreutvikling av løsningene, teknisk og taktisk, basert på behov og muligheter som dukker opp. Konklusjoner og idéer fra denne prosessen går tilbake til prosjektstyring og følges opp videre derfra.

Verktøy

Utviklingen i bransjen generelt har gitt oss mange nye og gode verktøy. Vi har valgt ut de som bidrar til både produktivitet og god oversikt/dokumentasjon rundt prosjektene.

Med et godt øye for den teknologiske utviklingen!

IT/mobil/web har over lang tid hatt en sterk utvikling.. og ser ut til å fortsette med like stor kraft i overskuelig fremtid! Vi holder naturligvis følge med det nye på fronten, oppdaterer oss. Og overfører det i løsningene til våre kunder.