Mobil apps for alle formål

Prøv vårt demopanel

Mobil løsninger

Gode mobil apps/løsninger etter moderne prinsipper, for store og små formål. Skreddersydd etter deres forretningskonsept og informasjonsflyt.

Multi plattform

Få løsninger som fungerer på flere plattformer (android, apple, windows). Og sømløst tilpasser seg skjermstørrelsen på enheten (mobil, pad). Det gir god brukeropplevelse og besparelser i utvikling.

API — integrasjon

Gode erfaringer med skreddersydd integrasjon mot tredjepart løsninger. Dette gir ofte et solid løft i produktivitet, brukervennlighet og informasjonsbilde.

Cloud tjenester

Få utbytte av cloud/skytjenester både som leverandør av eksterne tjenester og for drift av api, database og andre nødvendige backend systemer.

Analyse/rapportering

Gjør endringer/avgjørelser basert på fakta fra omfattende analyseverktøy. Dette kan ha positiv innvirkning på brukertilfredshet, brukervennlighet, omsetning/synlighet med mere.

Øvrig

Utnytt potensialet i mobile plattformer med bruk av posisjon, kamera, NFC med mere. Kombinasjonene av muligheter gjør mobil plattformen helt unik.

Mange muligheter

Spesialtilpasset og skreddersydd etter behov/scenario

Mobil & Pad - muligheter og typiske scenario

 • Nærhetssøk basert på enhetens posisjon
 • Effektiv utfylling/registrering/dokumentering på stedet
 • Direkte oppslag i nøkkelinformasjon
 • Sjekklister med fortløpende registrering
 • Implisitt eller eksplisitt loggføring av eksempelvis posisjon eller annen data
 • Scan QR kode eller NFC med direkte oppslag eller annen handling

Integrasjonseksempler

 • Google maps, søk
 • Nobb/Byggtjeneste
 • Eiendomsregister, Kartverket
 • Oppslagstjenester, telefonkatalogen
 • Nets/bbs
 • Exchange/kalender
 • Azure & google cloud

Vi bistår slik at deres lykkes

Både betingelser/muligheter endrer seg raskt i dagens verden, vi anser det derfor som viktig å være fleksibel, smidig og oppdatert. Dette kombinert med forretningsforståelse, realistiske mål og god kommunikasjon er noen ledd i vår fremgangsmåte for å lykkes med prosjekter.

Gjennom tett samarbeid med kunde definerer vi de formelle behov og problemstillinger for applikasjonen, samt en helhetlig plan for prosjektet - I hele prosessen søker vi muligheter/potensiale, oppdaterer strategi og tenker løsningen i et lengre og større perspektiv, både praktisk og teknologisk.

Spekteret av teknologiske muligheter og funksjoner er bredt.
Noen typiske nøkkelord er: Kart, søk, webhandel, CMS, CRM, eiendom, byggteknisk, sertifisering, salg..

Nedenfor er vårt demopanel, som vi håper gir et nærmere innblikk.

Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig prat om deres utfordring/ideer..

Ta kontakt i dag!

Demopanel

Det er høy grad av overlapp mellom web/mobilapplikasjoner med hensyn til hva som kan tilbys av funksjoner/muligheter.
Demopanelet er derfor tilsvarende som for webapplikkasjoner; vi håper det gir et lite innblikk i muligheter.

Teknologier

De siste standarder og rammeverk fra bransjen. Det gir god brukeropplevelse og sikrer at løsningen fungerer konsistent på moderne plattformer, mobil og pad enheter.

Mobil apps/løsninger har flere tilnærminger for teknologisk implementering og kraftig forbedret de siste årene. Det gir gode alternativer og muligheter for en løsning som kan fungere på alle store mobile plattformer som Android, IPhone, Windows. Og med et svært bredt spekter av tekniske, kreative og praktiske muligheter!

Det kan være til dels stor overlapp mellom web & mobil løsninger, avhengig av behovet; ta derfor gjerne også en kikk på våre sider om webapplikasjoner.

Skyløsninger/Cloud/API

Tilknytning mot eksterne tilbydere, offentlige eller private, åpner mange mulighter for effektivisering, forbedret kvalitet i data og tjenester. Det gir igjen forbedret opplevelse for kunder/brukere.

Opplev små og store fordeler ved å knytte mot eksterne tjenester tilgjengeliggjort av leverandører som Kartverket, Nets, Nobb integrasjon, Microsoft, Google med flere.

Cloud/api integrasjon

UI/Design

Design av brukergrensesnitt, web/nettløsninger, mobil apps og andre systemer, er alltid en anledning for kreativitet. Utover å gi et profesjonelt uttrykk, er estetisk og god design også et viktig virkemiddel for brukervennlighet.

Det er også blitt vanlig å ta hensyn til mobil og pad bruk gjennom responsitvt design, som gir god brukeropplevelse om brukere/besøkende velger alternative elektroniske enheter.

Prosjektstyring, oversikt og oppfølging

Enten det er web, mobil og generell programmering/utvikling.. god prosjektstyring er en viktig del av formelen for vellykkede prosjekt.

Vi følger SCRUM/AGILE eller såkalt smidig metodikk. Det gir komplett kontroll, høyrere grad av trygghet/tilpasningsevne, effektiv kommunikasjon/prosess. Og sparer kunde både i tid og kompleksitet.

Statistikk/overvåkning

Vi tilrettelegger løsninger med mulighet for tilbakemeldinger, loggføring og god statistikk som grunnlag for analyse og kvalitetssikring av løsningene. Dette gir et godt utgangspunkt for den løpende/daglige oppfølging av løsningen og tilrettelegges etter behov/scenario. Og i tillegg et naturlig grunnlag for videreutvikling av løsningene basert på behov og muligheter som dukker opp. Følger opp over tid og gi et godt utgangspunkt kvalitessikring av løsninger.

Analyse/kvalitetssikring

Statistikk og generell overvåkning/oppfølging danner også grunnlaget for å kvalitetssikre og analysere løsningen. En naturlig forlengelse av dette er videreutvikling av løsningene, teknisk og taktisk, basert på behov og muligheter som dukker opp. Konklusjoner og idéer fra denne prosessen går tilbake til prosjektstyring og følges opp videre derfra.

Verktøy

Utviklingen i bransjen generelt har gitt oss mange nye og gode verktøy. Vi har valgt ut de som bidrar til både produktivitet og god oversikt/dokumentasjon rundt prosjektene.

Med et godt øye for den teknologiske utviklingen!

IT/mobil/web har over lang tid hatt en sterk utvikling.. og ser ut til å fortsette med like stor kraft i overskuelig fremtid! Vi holder naturligvis følge med det nye på fronten, oppdaterer oss. Og overfører det i løsningene til våre kunder.