Breddetilbud innen IT drift

De fleste behov for enkeltpersonforetak og små bedrifter

Windows Server/Klient

De fleste behov knyttet til oppsett og daglig bruk av Windows systemer. Både som kritisk og sentralt datasystem og helt ned til enkle arbeidsstasjoner.

Linux/Unix Server

Oppsett og bistand knyttet til daglig bruk av typiske Linux/Unix systemer og tilhørende programmer/støttesystemer.

Infrastruktur/nettverk

Ingen systemer uten nettverk, infrastruktur og tilhørende støttesystemer. Vi har lang erfaring med oppsett og daglig behov enten det gjelder printer, scanner, nettverk, ruter, brannmur m.m.

Backup/sikkerhet

Backup og sikkerhet er noe alle bør ha som sitt høyeste fokus. Vi bistår slik at dere er bedre sikret i en hverdag som blir stadig mer utfordrende med hensyn til datasikkerhet.

Cloud tjenester

Få utbytte av cloud/skytjenester, fra enkle tjenester, hybrid oppsett mot egne systemer eller som fullstendig leverandør av alle kritiske systemer.

Prosjektstyring/oppfølging

Smidig metodikk og de beste verktøy for god prosjektstyring, oversikt og oppfølging. Vi skal være presise, men samtidig tilpasse etter klima og omstendigheter.

Solid teknologi

Vi oppdaterer stadig utvalget av systemer, verktøy og muligheter for å kunne tilby best mulig tjenester basert på solid teknologi.

Øvrig

Om dere har relaterte behov/problemstillinger, selv om det ikke er direkte nevnt/utdypet; vi hører gjerne fra dere, ofte kan vi bistå for å oppnå deres mål.

Tilpasset deres bedrift

Eksempel på behov/bistand

 • Oppsett og drift av Windows/Linux systemer
 • Bistand og problemløsing med pc, nettverk, internett
 • Alle behov knyttet til epost, fra enkel konto til Exchange/Office365
 • En bedre og enklere IT hverdag
 • Fjernstyring av klient/server for rask og effektiv bistand på stedet
 • Rådgivning ved anskaffelse av pc, maskinvare, printer, programvare
 • Feilsøking og gjenoppretting av data og systemer

Typiske systemer

 • Windows 10, Windows Server
 • Data-/Lokalnettverk, windows/linux
 • Epost/Exchange/Office365
 • Active Directory
 • Databaser (MSSQL,MYSQL,NoSQL)
 • Printer, scanner, annet perifieri utstyr
 • Azure cloud tjenester

Vi bistår slik at deres lykkes

Med lang erfaring innen data, nettverk og bedriftsløsninger, sørger vi for en effektiv IT hverdag. I tillegg skal vi være fleksibel, smidig og oppdatert i en verden med rask teknologisk utvikling. Dette kombinert med forretningsforståelse, realistiske mål og god kommunikasjon er noen ledd i vår fremgangsmåte for å lykkes med prosjekter og samarbeid.

Langsiktig samarbeid og avtale gir det beste grunnlaget for best mulig oppfølging. Kunnskap og tilbud kan tilpasses etter behov. Problemer kan unngåes før de oppstår, muligheter kan åpenbare seg og bidra til at deres hverdag og bedrift blir bedre og mer effektiv.

Vårt ansvar er ikke begrenset til å bidra med IT kompetanse. Vi ser det som grunnleggende å ivareta kundens interesser og integritet, taushetsplikt er derfor implisitt og en selvfølge for oss.

Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig prat om deres IT hverdag og utfordringer..

Teknologier

Vi foretrekker det beste og utprøvde i markedet ved valg av løsninger. Systemer skal ikke bare fungere ved oppsett/installasjon, det skal helst også være et godt valg flere år frem i tid. Likevel er vi vant med å gjøre det beste ut av typiske scenario hvor det gjerne er eldre/alternative systemer. Og ikke minst at det skal balanseres opp mot praktiske/kostnadsmessige hensyn.

Skyløsninger/Cloud

Skytjenester tilbyr avanserte muligheter/løsninger og kan eliminere kompliserte anskaffelser/drift av egne systemer. Det gir også forutsigbare/løpende kostnader uten store investeringer. I tillegg forenkler det ansvarsforhold på leveranse, drift og oppetid. Det er etterhvert også et stort tilbud av andre digitale løsninger, api og muligheter tilgjengeliggjort gjennom cloud/skytjenester.

For bedrifter er skyløsning for epost/samhandling kanskje blant de mest spennende tilbudene, se seksjon nedenfor og eventuelt vår dedikerte side for Office 365.

Epost/samhandling

Ett godt eksempel på hva dagens cloud løsninger kan tilby, som ville vært vanskelig om ikke umulig å få til med egne IT systemer. Office 365 er designet for alle bedrifter med behov epost, kalender, for samhandling, organisering og produktivitet. Se vår dedikerte side for mer om Office 365.

Backup

Ingen kritiske data eller løsninger bør overlates til tilfeldighetene. Backup er noe vi tar opp som spørsmål tidlig i kundeforhold. Mange velger enkle backup metoder med kopi til ekstern harddisk eller synkronisering av mapper. Men vi anbefaler sterkt en moderne løsning med live backup overføring, som i praksis eliminerer sårbarhet mot overskrivelse og Ransomware som låser alle dine data.

Datasikkerhet

De fleste i dag er godt kjent med risikoen knyttet til datasystemer og internett. Datasikkerhet er etterhvert allment kjent og etablert som grunnleggende for alle IT systemer. Vi følger med utviklingen, oppdaterer våre rutiner, systemer og anbefalinger basert på den teknologiske utviklingen. Med oss skal du være sikker på å følge gode praksiser og rask bistand om uhellet er ute.

Med et godt øye for den teknologiske utviklingen!

IT/mobil/web har over lang tid hatt en sterk utvikling.. og ser ut til å fortsette med like stor kraft i overskuelig fremtid! Vi holder naturligvis følge med det nye på fronten, oppdaterer oss. Og overfører det i løsningene til våre kunder.