Moderne/effektive løsninger, for en bedre IT-hverdag!

Vi utvikler, leverer og drifter mobil, web- og it-løsninger unikt tilpasset deres forretningskonsept..
Kunde- og forretningsforståelse kombinert med lang erfaring, gir et unikt tilbud
og øker sannsynligheten for en vellykket løsning.

Fleksibilitet

Både betingelser/muligheter endrer seg raskt i dagens verden, vi anser det derfor som viktig å være fleksibel, smidig og oppdatert. Dette kombinert med forretningsforståelse, realistiske mål og god kommunikasjon er noen ledd i vår fremgangsmåte for å lykkes med prosjekter.

Effektivitet

Vi jobber gjerne tett med kunde over lengre tid. Utover at det gir gode resultater, så skaper det også tillitsforhold, effektiv kommunikasjon og dypere innsikt/forståelse. Målet og effekten av dette, er relativt lav tidsbruk på kommunikasjon/formaliteter/kravspesifikasjon ved nye behov, endringer eller eventuelle feil. Dette forener også godt med smidig metodikk, hvor man raskt fanger opp behov for justeringer underveis.

Fremoverlent

IT er i konstant bevegelse og med stadige nyvinninger, nye retninger.. Både betingelser/muligheter endrer seg raskt. Vi følger med og oppdaterer stadig utvalget av teknologier og arbeidsmetoder. Dette gir muligheter, fleksibilitet og konkurransefortrinn. Ambisjonen er at denne utviklingen også kommer kunden direkte til gode. Smidig prosjekt-/prosesstyring og tilhørende verktøy/metoder er spesielt utvalgt for å møte utfordringene dagens klima tilbyr.

Kreativitet

Alle prosjekt inneholder anledning og potensiale for kreative løsninger, enten teknisk eller estetisk. Det gjør ikke bare prosjektene mer interessant, det kan også føre til løsninger som er bedre, mer brukervennlig/effektive og kanskje skaper engasjement. Vi har derfor hele tiden dette som et prioritert fokus og mål.

Integritet

Helt sentralt.. og det som danner grunnlaget for gode og langsiktige kundeforhold, er høy grad av tillit og gjensidig respekt. Vi skal ivareta kundens interesser og taushetsplikt er implisitt og en selvfølge for oss. Det omhandler ikke bare kunde/leverandør relasjon, men også hvordan kunden fremstår utad og overfor sine kunder.

Muligheter

Spekteret av teknologiske muligheter og funksjoner er bredt.
Vi har lang erfaring med å konvertere behov med tekniske muligheter og skape gode & effektive løsninger. Noen typiske nøkkelord er: Kart, søk, webhandel, CMS, CRM, eiendom, byggteknisk, sertifisering, salg.

Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig prat om deres utfordring/ideer..