Praktiske løsninger for alle formål

Automatisering

Automatiser prosesser/rutiner, innlesing av filer, api integrasjon m.m. Skreddersydd etter deres behov, forretningskonsept og informasjonsflyt.

API — integrasjon

Gode erfaringer med skreddersydd integrasjon mot tredjepart løsninger. Dette kan gi et solid løft i produktivitet, brukervennlighet og informasjonsbilde.

Cloud tjenester

Få utbytte av cloud/skytjenester både som leverandør av eksterne tjenester og for drift av kritiske systemer.

Analyse/rapportering

Gjør endringer/avgjørelser basert på fakta fra omfattende analyseverktøy. Fullstendig innsikt om helse, tilstand og eventuelle feil i viktige løsninger.

Prosjektstyring/oppfølging

Smidig metodikk og de beste verktøy for god prosjektstyring, oversikt og oppfølging. Vi skal være presise, men samtidig tilpasse etter klima og omstendigheter.

Solid teknologi

Kun kreativiteten setter begrensinger på løsninger, med de rammeverk og programmeringsspråk vi har som grunnmur for våre løsninger.

Øvrig

Om dere har relaterte behov/problemstillinger, selv om det ikke er direkte nevnt/utdypet; vi hører gjerne fra dere, ofte kan vi bistå for å oppnå deres mål.

Automatikk og integrasjon er grunnlaget for mye av potensialet med IT løsninger.
Hvilke muligheter har dere?

Mange muligheter, få begrensninger

Gode løsninger forenkler hverdagen

Typiske behov, muligheter og scenario

 • Automatiser rutiner helt eller delvis
 • Knytte mot eksterne/tredjepart API og tjenester
 • Direkte oppslag i nøkkelinformasjon
 • Utbedre eller bygg ut eksisterende løsning
 • Bearbeiding/håndtering av data/lister
 • Lage rapport/oppsummeringer basert på inndata

Integrasjonseksempler

 • Google maps, søk
 • Nobb/Byggtjeneste
 • Eiendomsregister, Kartverket
 • Oppslagstjenester, telefonkatalogen
 • Nets/bbs
 • Betalingsløsninger
 • Post/spedisjon
 • Exchange/kalender
 • Azure & google cloud

Vi bistår slik at deres lykkes

Både betingelser/muligheter endrer seg raskt i dagens verden, vi anser det derfor som viktig å være fleksibel, smidig og oppdatert. Dette kombinert med forretningsforståelse, realistiske mål og god kommunikasjon er noen ledd i vår fremgangsmåte for å lykkes med prosjekter.

Gjennom tett samarbeid med kunde definerer vi de formelle behov og problemstillinger for applikasjonen, samt en helhetlig plan for prosjektet - I hele prosessen søker vi muligheter/potensiale, oppdaterer strategi og tenker løsningen i et lengre og større perspektiv, både praktisk og teknologisk.

Spekteret av teknologiske muligheter og funksjoner er bredt.
Noen typiske nøkkelord er: Kart, søk, webhandel, CMS, CRM, eiendom, byggteknisk, sertifisering, salg..

Ta også en titt på våre dedikerte sider for Web og Mobil. Der finnes det også demopanel med eksempler.

Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig prat om deres utfordring/ideer..

Teknologier

Vi bruker moderne rammeverk og utprøvd/utbredt teknologi som passer for alle formål på kjente plattformer som Windows, Linux, Mobil. Dette er teknologier som etter vår mening gir det beste grunnlaget for gode løsninger med høy grad av fleksibilitet.

.NET og C# brukes for de fleste typiske behov innen web, windows, database og mobile løsninger. I tillegg benytter vi Python, Javascript/Typescript og andre script språk som Powershell, shell programmering hvor det er naturlig/fordelmessig.

Skyløsninger/Cloud/API

Tilknytning mot eksterne tilbydere, offentlige eller private, åpner mange mulighter for effektivisering, forbedret kvalitet i data og tjenester. Det gir igjen forbedret opplevelse for kunder/brukere.

Opplev små og store fordeler ved å knytte mot eksterne tjenester tilgjengeliggjort av leverandører som Kartverket, Nets, Nobb integrasjon, Microsoft, Google med flere.

Cloud/api integrasjon

UI/Design

Design av brukergrensesnitt, web/nettløsninger, mobil apps og andre systemer, er alltid en anledning for kreativitet. Utover å gi et profesjonelt uttrykk, er estetisk og god design også et viktig virkemiddel for brukervennlighet.

Det er også blitt vanlig å ta hensyn til mobil og pad bruk gjennom responsitvt design, som gir god brukeropplevelse om brukere/besøkende velger alternative elektroniske enheter.

Prosjektstyring, oversikt og oppfølging

Enten det er web, mobil og generell programmering/utvikling.. god prosjektstyring er en viktig del av formelen for vellykkede prosjekt.

Vi følger SCRUM/AGILE eller såkalt smidig metodikk. Det gir komplett kontroll, høyrere grad av trygghet/tilpasningsevne, effektiv kommunikasjon/prosess. Og sparer kunde både i tid og kompleksitet.

Statistikk/overvåkning

Vi tilrettelegger løsninger med mulighet for tilbakemeldinger, loggføring og god statistikk som grunnlag for analyse og kvalitetssikring av løsningene. Dette gir et godt utgangspunkt for den løpende/daglige oppfølging av løsningen og tilrettelegges etter behov/scenario. Og i tillegg et naturlig grunnlag for videreutvikling av løsningene basert på behov og muligheter som dukker opp. Følger opp over tid og gi et godt utgangspunkt kvalitessikring av løsninger.

Analyse/kvalitetssikring

Statistikk og generell overvåkning/oppfølging danner også grunnlaget for å kvalitetssikre og analysere løsningen. En naturlig forlengelse av dette er videreutvikling av løsningene, teknisk og taktisk, basert på behov og muligheter som dukker opp. Konklusjoner og idéer fra denne prosessen går tilbake til prosjektstyring og følges opp videre derfra.

Verktøy

Utviklingen i bransjen generelt har gitt oss mange nye og gode verktøy. Vi har valgt ut de som bidrar til både produktivitet og god oversikt/dokumentasjon rundt prosjektene.

Med et godt øye for den teknologiske utviklingen!

IT/mobil/web har over lang tid hatt en sterk utvikling.. og ser ut til å fortsette med like stor kraft i overskuelig fremtid! Vi holder naturligvis følge med det nye på fronten, oppdaterer oss. Og overfører det i løsningene til våre kunder.